South Sailing Academy

Kölbåtskurs 1

Lär dig segla kölbåt.Vi lär oss grunderna i att segla med kölbåt Viss förkunskap behövs (man har seglat tidigare med tex. jolle) Anmäl dig HÄR!

Läs mer